Min vision


Mitt driv för att bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö har varit min starkaste motivation under mina 35 år som kemist. Jag har arbetat med både avancerad forskning och praktiskt arbete i olika arbetsmiljöer. Kontakter direkt med arbetstagare, skyddsombud och arbetsmiljöingenjörer har varit viktiga för planering och genomförande av forskningsprojekt. En målsättningen med mitt arbete har alltid varit att minska risken för ohälsa. Det har varit viktigt att inte bara betrakta kemiska risker utan att även göra en helhetsbedömning som inte bara inkluderar den kemiska och fysiska miljön utan även ergonomi och den psykosociala miljön.
sun