Min verksamhet


Kwiir startades för att bedriva utbildning och konsultverksamhet inom arbetsmiljö-,  miljö-, och hälsa. Jag har en gedigen kunskap om riskbedömning av kemikalier och kemikaliehantering framför allt i olika arbetsmiljöer men även inom andra inom- och utomhusmiljöer.

kontakt UMEx